Remarketing ve Dinamik Remarketing Nedir?

  1. Ana Sayfa
  2. Google Ads
  3. Remarketing ve Dinamik Remarketing Nedir?
...
Remarketing ve Dinamik Remarketing Nedir?
Remarketing ve Dinamik Remarketing Nedir?

Remarketing, dijital pazarlama terminolojisinde “yeniden pazarlama” olarak ifade edilir. Remarketing; bir web sitesini daha önceden ziyaret etmiş kullanıcıları hedef alarak düzenlenen reklam kampanyasıdır. İşletmeler, geçmişte markalarına ilgi göstermiş ziyaretçileri tüketiciye dönüştürmek için genellikle remarketing adı verilen yeniden pazarlama stratejisine sıkça başvurulur.

Remarketing ve Dinamik Remarketing Nedir

Remarketing yönteminin temel amacı, geçmiş ziyaretçileri veya tüketicileri tekrar hedefleyerek yeniden satın alma aksiyonu göstermelerini sağlamaktır. Bu yöntem çeşitli stratejilerle ve platformlarla uygulanabilir. Remarketing kavramıyla ilişkili olarak “dönüşüm” kavramına değinmemiz gerekir. Dönüşüm, internet sitenizi ziyaret eden bir kullanıcının, sunduğunuz ürün veya hizmeti satın alması yani tüketiciye dönüşmesidir.

Yeniden pazarlama, işletmenize ait web sitenizi ziyaret etmiş olmasına rağmen dönüşümünü tamamlamamış yani satın alma eylemi gerçekleştirmemiş kişilere yönelik reklam kampanyası düzenlenmesidir. Çeşitli platformlar üzerinden gerçekleştirilebilen esnek bir pazarlama yöntemi olan remarketing, genellikle Google üzerinden yapılır.

Google ADS ve Google Analytics arasında bağlantı oluşturularak kolaylıkla kurulan Google remarketing, günümüz işletmelerinin birçoğu tarafından yaygın tercih edilen pazarlama metodudur. Google remarketing çalışması yapılabilmesi için öncelikle Google ADS hesabına sahip olmanız gerekir. Ardından, dilediğiniz stratejide remarketing kampanyası düzenleyebilirsiniz.

Dinamik remarketing ise sözcük karşılığı bakımından dinamik yeniden pazarlama demektir. Dinamik remarketing, klasik yani standart remarketing’in daha güncel bir versiyonu olup geçmiş ziyaretçilere daha önce internet sitenizde görüntüledikleri ürün veya hizmetleri içeren reklamları göstermenize imkan sunan efektif bir pazarlama yöntemidir.

Yeniden Pazarlama Ne Demek?

Yeniden pazarlama, ziyaretçilere ilişkin bilgileri toplayıp, derleyip daha sonra onların satın alma eylemi göstermelerini sağlamak amacıyla uygulanan pazarlama çalışmalarının bütünüdür. Bir diğer ifadeyle geçmişte internet sitenizi ziyaret etmiş kişilere özgü reklamlar sunarak onların ürün veya hizmetlerinizi satın almasını sağlamaya çalışmaktır.

Görüntülü reklamcılıkla birlikte yürütülen yeniden pazarlama stratejisi; basit izleme kodları, yeniden hedefleme reklamları, Google Görüntülü Reklam Ağı gibi çeşitli metotlar kullanılarak geçmiş web sitesi ziyaretçilerini web sitenize tekrar dönmeye ve orada bulunan ürün ve/veya hizmetleri satın almaya ikna etmek üzerine kurulu bir dijital pazarlama stratejisidir.

Yeniden hedeflemenin temel amacı, markanız ve ürünlerinizin geçmiş ziyaretçilerinizin aklında dikkat çekici bir biçimde yer edinmesini sağlamaya yönelik reklam kampanyaları düzenlemektir. Düzenlenen bu kampanyanın bir diğer önemli avantajı ise geçmiş ziyaretçilere yapılan pazarlama çalışmalarının, yeni kullanıcılara yönelik pazarlama çalışmalarından daha ekonomik olmasıdır.

Remarketing Nasıl Yapılır?

Remarketing çalışmalarında hedeflediğiniz kişiler zaten işletmeniz ve sunduğunuz ürün-hizmet hakkında bilgi sahibidir. Dolayısıyla bu grupta yer alan tüketicilere yönelik düzenlenen reklam kampanyası, işletmeniz hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişilere yönelik düzenlenecek reklam kampanyasına kıyasla daha ekonomik, başarılı ve sürdürülebilir olabilir.

İşletmenize ait web sitesini en az bir kez ziyaret etmiş kişilere; yeni satışlarınız ve promosyonlarınız hakkında dikkat çekici bir şekilde bilgi veren, yeni ürün gruplarını veya hizmet alanlarını bildiren, iş güncellemelerini paylaşan güçlü bir yeniden pazarlama stratejisi kurgulayabilirsiniz. Bir süredir işletmenizle etkileşimde bulunmayan tüketicileri, işletmenizin birer müşterisi yapabilmeniz için remarketing uygulayabilirsiniz.

İşletmenizi, satışa sunduğunuz ürünleri ve hizmetleri anımsatmak ve daha etkili bir biçimde tanıtmak için e-posta kampanyası oluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız e-posta kampanyası sayesinde hedeflediğiniz kişilerin işletmenizle tekrar etkileşime geçmelerini sağlamak amacıyla yalnızca onlara özgü promosyonlar sunarak indirim fırsatları tanıyın.

İşletmenizi iyileştirmek ve eksiklikleri gidererek daha başarılı bir ticari kimlik oluşturmak istiyorsanız geri bildirimlere yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Örneğin neden işletmenizden satın alma yapmadıklarını öğrenebilmek amacıyla e-posta kanalıyla anketler sunabilirsiniz. Bu sayede ürün ve hizmet tekliflerinizi iyileştirmek adına neler yapabileceğinizi somutlaştırabilirsiniz.

Satışa sunduğunuz ürün veya hizmetlerinizin tamamlayıcı ürün veya hizmetleri mevcutsa halihazırda müşteriniz olan kişilere de remarketing düzenleyerek tamamlayıcı ürün veya hizmetlerinizden yararlanmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, etkileşim kurduğunuz kişilerin özel hissetmeleri adına teşekkür e-postaları gönderebilirsiniz.

e-Posta aracılığıyla gerçekleştirilen remarketing çalışmasının diğer diğer amacı ise mevcut müşterileri takip ederek geri bildirim almak ve ilişkileri geliştirmektir. Bunu yapabilmek içinse ürününüzü kullanan müşterilerinize e-posta iletebilir; ürününüzün nasıl çalıştığınız ve performans durumunu sorarak kullanıcıdan yanıt bekleyebilirsiniz. Bu tür ek geri bildirimlerle aranızdaki iletişimi geliştirebilirsiniz.

Dinamik Yeniden Pazarlama Ne İşe Yarar?

Dinamik yeniden pazarlama veya dinamik remarketing, işletmenize ait web sitenizi geçmişte ziyaret eden kullanıcılara sitenizde görüntüledikleri ürün ve/veya hizmetleri içeren reklamları göstermenize imkan sunan etkili bir pazarlama yöntemidir. Dijital pazarlama stratejinizi bu yöntem üzerine kurgulayarak ürün ve/veya hizmet satışlarınızı maksimize edebilir; marka bilinirliğiniz üzerinde tüketici bilinci oluşturabilirsiniz.

Klasik yeniden pazarlamadan çoğu zaman Google Görüntülü Reklamlar anlaşılır. Fakat yanı kavram e-posta ile yeniden pazarlama için de geçerlidir. İnternet sitenizle geçmişte etkileşim kurmuş bireylere genel pazarlama iletileri ve yeniden pazarlama reklamları gönderilir. Sepetindeki ürünleri satın almayan veya bir süredir sitenizden alışveriş yapmayan kullanıcılar hedeflenerek dönüşüm amaçlanır.

İşletmeler, dinamik remarketing kampanyası düzenlemek için ilk olarak müşterilerini aksiyon almaya ve marka farkındalığı oluşturmaya teşvik etmek için iki tür hedef belirler. İlk hedef türü, müşterileri eyleme geçirmek. İşletmeler, izleyici gruplarını istikrarlı ve sistematik bir şekilde satın alma faaliyetine gerek duymaya ikna etmek adına remarketing stratejisine başvurur.

İfade edilen yöntem üzerinde strateji kurgulayan işletmeler, ürünlerini düşünen tüketicileri amaçlar. Bir kullanıcı ürünlere göz atın ya da sepetini terk etsin, işletmeler bu kullanıcıları satın almayı tekrar düşünmeye teşvik etmek amacıyla tekrar hedefleyebilir. İkinci hedef türü ise marka bilinirliği oluşturmak. İşletmeler, marka bilinirliği oluşturmak amacıyla dinamik remarketing reklamlara başvurur.

Bahse konu hedefleme sayesinde ürünleriniz ve hizmetleriniz tüketicilerin zihninde önemli bir yer tutar. Dolayısıyla marka bilinirliğine katkı sağlar nitelikli reklamlar oluşturmak, tüketicilerin işletmenize daha fazla aşina olması ve işletmenizi güvenilir bulması gibi önemli kazanımlar sunar.

Yeniden Pazarlama Örnekleri

Amazon ve Facebook, remarketing çalışmalarına verilebilecek ideal örnekler arasındadır. Örneğin Amazon hesabınıza giriş yaparak otum açtığınızda ve çeşitli ürünleri incelediğinizde tüm bu eylemleriniz takip edilir. Sitede özellikle ilgi gösterdiğiniz bir ürün olduğu zaman bir bayrak oluşturularak birkaç gün sonra ilgili ürün hakkında e-posta almanız sağlanır.

Amazon’da özellikle ilgilendiğiniz ürünü satın almadan siteyi terke etmeniz halinde ilgilendiğiniz ürün hakkında özel olarak hazırlanmış bir genel fırsatlar e-postası almanız kuvvetle muhtemeldir. Yeniden pazarlamaya bu şekilde örnek verebiliriz. Daha net ifade etmek adına Facebook üzerinden yapılan bir başka remarketing örneğine değinelim.

Facebook, hesabınıza giriş yaptıktan sonra davranışlarınızı izler. Bu takibi, Facebook izleme pikseli marifetiyle yapar. Facebook izleme pikseli, siteyi ziyaret eden ve fakat alışveriş yapmayan kişilere ilişkin bir veri oluşturur. Bu veride yer alan kişilere, örneğin spor ayakkabı üreten x markasını ziyaret ettiniz ve ürün satın almadan çıkış yaptınız. Bir zaman sonra haber akışınızda x markasının reklamlarını göreceksiniz.

Klasik remarketing ve dinamik remarketing için çok daha fazla örnek verebiliriz. Sonuç olarak, işletmenizle hiçbir etkileşim kurmamış ve sizler hakkında bilgi sahibi olmayan tüketicilere yönelik reklam kampanyası düzenlemek yerine yeniden pazarlama stratejisi belirlemek çok daha ekonomik, yüksek dönüşüm oranı sunan ve efektif bir pazarlama yaklaşımıdır.

30 Ocak 2024