Pazarlamanın 4P’Si Nedir? E-Ticarette 4P Nasıl Olmalıdır?

  1. Ana Sayfa
  2. Seo
  3. Pazarlamanın 4P’Si Nedir? E-Ticarette 4P Nasıl Olmalıdır?
...
Pazarlamanın 4P’Si Nedir? E-Ticarette 4P Nasıl Olmalıdır?
Pazarlamanın 4P’Si Nedir? E-Ticarette 4P Nasıl Olmalıdır?

Genel olarak, 4P, bir ürün ya da hizmeti pazarlarken kullanılan 4 temel öğeden, yani; ürün, fiyat aralığı, yer ve promosyondan meydana gelen bir pazarlama karması olmaktadır. Tipik bir şekilde işletmeler, hedef kitlelerine etkili bir biçimde pazarlama yapmak için, pazarlama planları ve stratejileri oluştururken dört P'yi de dikkate almaktadır. Başka birçok pazarlama karması olmasına rağmen, 4P en sık olanıdır ve başarılı bir pazarlama planı oluşturmak için temel oluşturmaktadır.

Pazarlamanın 4P'leri Nedir?

Genelde pazarlama da 4P ürün, fiyat, yer ve tutundurma işlemi şeklindedir. Pazarlamacılar tarafından pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullanılan bir pazarlama karması ya da birleşik araç ve metodolojilerin bir örneği de olmaktadır.

4P ilk kez 1960 yılında resmi olarak kavramsallaştırıldı. Pazarlamacıların zamanlarının ve hedef pazarlarının dinamik sosyal ve politik gerçeklerine uygun olan planlar tasarlamasına yardımcı olmak için bu kavram modernize edildi.

Genel olarak 4P'nin amacı da doğru şekilde hareket ederek; doğru ürünü geliştirmek ve onu doğru yerde doğru promosyonla ve doğru yerde sunmaktır. Fiyatlandırma ise hedef tüketicileri tatmin etmek ve yine de işletmenin hedeflerini karşılamak şeklinde tasarlanmaktadır. Bu açıdan 4P pazarlamacılar için son derece önemlidir.

4P'nin Pazarlamadaki Yeri

Dört P, bir ürün ya da hizmeti başarılı bir şekilde pazarlamak için dikkatlice gözden geçirilmesi ve akıllıca uygulanması gereken temel hususlardır. Ürün, fiyat, yer ve tutundurmasını ifade eder.

Dört P, genelde pazarlama karması olarak adlandırılmakta, aynı zamanda da tüketicilerin ne istediği, ürün veya hizmetin bu istekleri nasıl karşılayıp karşılamadığı, ürün ya da hizmetin dünyada nasıl algılandığı, rekabette nasıl öne çıktığı da dahil olmak üzere bir ürünü pazarlarken dikkate alınan bir dizi faktörü kapsamaktadır. Bu açıdan pazarlamadaki rolü çok büyüktür.

Genelde pazarlamanın 4p 'sini anlamak için, Harvard'da bir reklam profesörü olan Neil Borden, 1950 yılında pazarlama karması fikrini ve daha sonra esas olarak dört P olarak bilinecek olan kavramları popüler hale getirmiştir.

Pazarlamanın 4P'si Nelerden Oluşur?

  • Ürün

Bir pazarlama kampanyası oluşturmak, ürünün kendisini anlamakla başlamaktadır. Kimin buna ihtiyacı var ya da neden? Pazarlamacının işi, ürünü ve niteliklerini tanımlamak ve tüketiciye tanıtmaktır. Ürünü tanımlamak, dağıtımının anahtarıdır. Pazarlamacıların, genel olarak bir ürünün yaşam döngüsünü anlamaları ve şirket yöneticilerinin, yaşam döngüsünün her sürecinde ürünlerle ilgilenmek için bir planı olması gerekmektedir.

Ürünün çeşidi ve kısmen ne kadara mal olacağı, nereye yerleştirilmesi gerektiği ve nasıl tanıtılması gerektiği de belirlenir. En başarılı ürünlerin birçoğu kendi kategorisinde birinci olmuştur. Bu bakımdan, ürün product kapsamında tüm pazarlama stratejilerini geliştirmek ve ürünü daha iyi tanıtmak son derece önemlidir.

  • Fiyat

Fiyat, tüketicilerin bir ürüne ödemeye razı oldukları miktardır. Pazarlamacılar, tedarik maliyetlerini, sezonluk indirimleri, rakiplerin fiyatlarını ve perakende kar marjını da göz önünde bulundurup, fiyatı ürünün gerçek ve algılanan değeriyle ilişkilendirmelidir.

Bazı durumlarda, ticari karar vericiler, bir ürünün fiyatını, ona lüks ya da ayrıcalıklı bir görünüm vermek için yükseltebilir. Bunun yanında daha fazla tüketicinin denemesi için ürün fiyatının altına düşürebilirler. Pazarlamacılar aynı zamanda indirimin ne zaman yapılacağını ya da uygun olup olmadığını da belirlemesi gerekir. İndirimler daha fazla müşteri çekebilir.

  • Yer (Dağıtım)

Yer, ürünün nerede yani; gerçek mekanda faaliyet gösteren mağazalarda mı ya da çevrimiçi ortamda mı bulunacağının ve nasıl sergileneceğinin dikkate alınması işlemidir. Bu konudaki karar çok önemlidir. Şirket yöneticilerinin amacı her zaman ürünlerini, onları satın alma olasılığı en yüksek olan tüketicilerin önüne çıkarmaktır.

Bu durum da bir ürünü sadece belirli mağazalara yerleştirmek ve en avantajlı şekilde sergilemek anlamına gelmektedir. Yerleştirme terimi ayrıca, hedef tüketicilerin dikkatini çekmek için ürünün, doğru bir şekilde sosyal medya aracılığı ile reklamını yapmak anlamına gelmektedir. Bunun yanında doğru dağıtım kanallarında hizmet içeriklerine sahip olan ürünler tüketici ile daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlar.

  • Promosyon

Promosyonun amacı, tüketicilere bu ürüne ihtiyaçları olduğunu ve uygun şekilde fiyatlandırıldığını iletmektir. Promosyon, reklam, halkla ilişkiler ve bir ürünü tanıtmak için genel medya stratejisini kapsamaktadır. Pazarlamacılar, temel hedef kitlelerine ulaşmak için promosyon ve yerleştirme öğelerini birbirine bağlama eğilimindedir.

Örneğin, dijital çağda, yer ve terfi unsurları çevrimdışı olduğu kadar çevrimiçidir. Spesifik bir şekilde bir ürünün bir şirketin web sayfasında ya da sosyal medyada nerede göründüğü ve hangi tür arama işlevlerinin ürün için hedeflenen reklamları tetikleyeceği söz konusu olmaktadır.

Pazarlamanın 4 P'sini Nasıl Kullanabilirsiniz?

Genelde 4P, pazarlama stratejinizi üzerine inşa edeceğiniz bir çerçeve sağlamaktadır. Bu konuda ürününüz ve hizmetiniz için her faktörü düşünün. Faktörler örtüştüğünde de endişelenmeyin. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Önce pazarlayacağınız ürünü analiz edin. Onu çekici kılan özellikler neler? ya da hali hazırda piyasada bulunan benzer ürünleri düşünün.

Ürününüz daha sağlam, kullanımı daha kolay, daha çekici ya da daha uzun ömürlü olabilir. İçeriği çevre dostu veya doğal kaynaklı da olabilir. Bu durumda ürününüzün hedef tüketicilerinize çekici kılacak nitelikleri belirleyin. Ürün için uygun fiyatı düşünün. Birinci sınıf ya da lüks bir ürün veya basit, daha düşük fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırıyor olabilirsiniz.

Yerleştirme, sizinki gibi tüketiciler için sizinki gibi ürünleri stoklayan çevrimiçi ve çevrimdışı mağaza türünü belirlemeyi içermektedir. Promosyon sadece hedef tüketiciniz bağlamında da değerlendirilebilir. Ürün, daha genç bir kalabalığa, lüks profesyonellere ya da pazarlık avcılarına da çekici gelebilir. Medya stratejinizin doğru kitleye doğru mesajlar ile ulaşması gerekiyor.

Çevrimiçi varlığınızı tüm kanallarda, sosyal medya platformlarında ve pazar yerlerinde güçlendirmeniz önemlidir. Çünkü bazı müşteriler Instagram da alışveriş yapmak isterken, bazıları Google incelemelerine güvenmektedir. Ürünlerinizi, müşterilerinizin satın alma olasılığının yüksek olduğu tüm platformlarda kullanıma sunmanız gerekmektedir.

E-Ticarette 4P Nasıl Olmalıdır?

E-ticaretin 4 P'si, herhangi bir iş stratejisinin gerektirdiği 4 merkezi bileşenden meydana gelmektedir. Aslında pazarlamanın tanımının kendisi pazarlamanın 4P'si olmaktadır. Doğru ürünü, doğru fiyat, yer ve zamanda ortaya koymanız son derece önemlidir.

4P, geleneksel pazarlamadan modern pazarlamaya kadar uygulanmaktadır. Ve gelecekte başarılı bir iş yürütmenin ön koşulu olduğu için sürekli olarak uygulanacak bir sistemdir. Bu şekilde e- ticaret kapsamında da 4P'nin yeri çok büyüktür.

E-ticaret büyümesi ve başarısı, araçlardan ve platformlardan marka itibarına ve müşteri memnuniyetine kadar birçok faktöre bağlı olsa da, markanızı bir sonraki seviyeye taşımada pazarlamanın rolü de çok önemlidir. Bu kapsamda pazarlamanın ilkeleri devreye girmektedir.

E-Ticaretin Pazarlamadaki Yeri

E-Ticaret dünyası, son zamanlarda şaşırtıcı bir hızla gelişiyor ve en son trendlerden ve gelişmelerden haberdar olmak çok önemli bir hale gelmiştir. Müşteri beklentileri de büyük ölçüde değişme göstermeye başlamıştır. Bu değişiklikler, işletmelerin yeni pazarlama yaklaşımları arayışında olmalarını gerektirmektedir.

Bununla birlikte, pazarlamanın özü her zaman müşterilerin güvenini kazanmaktır ki bu kötü bir başarı değildir. Müşteri ihtiyaçlarını, alışveriş tercihlerini, satın alma eğilimlerini, davranış modellerini, duyguları ve psikolojiyi anlamak, e-ticaret başarınız için kazanan bir strateji geliştirmenize de yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda da pazarlama ilkelerine uygun hareket etmek son derece önemlidir.

Seo
06 Şubat 2023