Google Reklam Remarketing ve Retargeting Hizmetleri

 1. Ana Sayfa
 2. Google Ads
 3. Google Reklam Remarketing ve Retargeting Hizmetleri
...
Google Reklam Remarketing ve Retargeting Hizmetleri
Google Reklam Remarketing ve Retargeting Hizmetleri

Google reklam remarketing ve retargeting hizmetleri, dijital ve çevrim içi pazarlama faaliyeti yürüten ajanslar marifetiyle yerine getirilir. Söz konusu ajanslara, işlevlerine, icra ettiği hizmetlerin faydaları ve avantajlarına değinmeden önce, çevrim içi pazarlama literatüründe önemli bir yer tutan “Remarketing” ve “Retargeting” kavramlarını açıklamak gerekir.

Google Reklam Remarketing ve Retargeting Hizmetleri

→ Bilgi Notu: Markaların veya işletmelerin, ürün veya hizmetlerini müşterilerinin dikkatini çekecek ve satın alma aksiyonu geliştirmelerine yardımcı olacak nitelikte kurgulaması ve stratejilerini belirlemesi sürecine pazarlama denir. Dijital pazarlama ise internet kullanılarak yapılan bilumum pazarlama çabasıdır. Ürün veya hizmetlerin çevrim içi şekilde tanıtılmasını sağlar.

Remarketing (Yeniden Pazarlama) Nedir?

Remarketing, ürün veya hizmet satılan bir e – ticaret sitesini daha önce ziyaret etmiş kullanıcılara yönelik pazarlama modelidir. Adını tanımından alan bu pazarlama modeli, yani yeniden pazarlama; belirli bir e – ticaret sitesini ziyaret etmiş kullanıcıların, bu sitede yer alan ürün veya hizmetlere dair satın alma refleksi geliştirmelerini sağlamak amacıyla başvurulan çevrim içi pazarlama faaliyetidir.

Dijital pazarlamaya verilen önem ve ayrılan bütçe her geçen gün artış gösterir. Zira başarılı bir dijital pazarlama süreci sonunda tatminkar kazançlar elde etmek sürpriz değil. Çevrim içi pazarlamaya verilen önemin artmasıyla birlikte farklı pazarlama yaklaşımları geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Remarketing veya yeniden pazarlama, geliştirilen yeni pazarlama yaklaşımlarından biridir.

Firmalar, markalar, işletmeler ve şirketlerce başvurulan yeniden pazarlama, e – ticaret sitelerini ziyaret eden ziyaretçileri tekrar hedeflemek amacıyla yapılan bir dizi çalışmayı içerir. Buradan hareketle, yeniden pazarlamayı, geçmiş ziyaretçilerin veya mevcut müşterilerin hedeflendiği ve bu kitle üzerinde satın alma refleksi uyandırılmak istendiği pazarlama türü olarak tanımlayabiliriz.

Remarketing Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?

Dijital pazarlamayı bir okyanus olarak düşünebiliriz. Remarketing, bu okyanusu besleyen akarsulardan yalnızca biridir. Çevrim içi reklam kampanyası düzenleyerek geçmiş ziyaretçileri potansiyel birer müşteriye dönüştürmek, remarketing yani yeniden pazarlamanın temel amacıdır. Yeniden pazarlamanın başlıca işlevleri ve faydaları şunlardır:

 • Remarketing, satışa arz ettiğiniz ürün veya hizmetlerinizle ilgilenen, araştıran, satın almaya eğilim gösteren tüketicileri hedeflemek amacıyla başvurulan efektif bir pazarlama metodudur.
 • Geçmişteki ziyaretçilerin veya mevcut müşterilerin dikkati çekilir.
 • Mevcut müşterilerle marka arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirdiği gibi potansiyel müşterilerin eyleme geçmesine yardımcı olur.
 • E – ticaret sitelerinin müşteri sadakati kazanması ve kazanılan sadakati pekiştirmesinde, ürün veya hizmet satışı artırmasında, marka bilinirliği ve bilinci oluşturulmasında etkilidir.
 • Google reklamları, sosyal medya reklamları, e – posta pazarlama yöntemleri gibi etkili pazarlama yöntemleriyle başarılı sonuçlar verir.
 • Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen faktörlerle ilgilidir. Dolayısıyla sonuç odaklı bir pazarlama yaklaşımıdır.
 • Tüketicilerin gerçekten ne aradığını belirlemek ve kişilerin beklentilerine göre özelleştirilmiş pazarlama stratejileri hareket etmek gerektiğinden, ürün veya hizmet satışına doğrudan olumlu etki eder.

E – Ticaret ve Remarketing İlişkisi

E – ticaret ve remarketing arasında sıkı ve karşılıklı bir ilişki vardır. Remarketing çalışmaları, satış faaliyetlerinde e – ticaret kanalını aktif kullanan işletmeler için oldukça önemlidir. İşletmeler, e – ticaret sitelerinde remarketing yaklaşımı ile birlikte mevcut müşterilerini korurken, geçmiş müşterileri arasındaki etkileşimi kuvvetlendirerek daha geniş bir tüketici kitlesine hitap eder.

Yeniden pazarlama faaliyeti, potansiyel müşteriler özelinde yeterli marka bilinci oluşturulmasından satın alma iradesi gösterilmesine kadar geçen süreci kısaltır. Farklı birçok açıdan da önemli ve alternatifsiz kazanımlar sunan remarketing (yeniden pazarlama) faaliyetinin e – ticaret sitelerine sunduğu önemli faydalardan bazıları şunlardır:

 • E – ticaret sitesinin trafik hacmini artırır.
 • Geçmiş ziyaretçilerin yeniden siteyi ziyaret etmesi ve satın alma iradesi göstermesi sağlanır.
 • Marka üzerinde sadakat bilinci oluşturur ve markanın pazardaki algısı olumlu yönde değiştirilir.
 • Geri dönüşüm oranında ivmeli bir artış elde edilir.
 • Geniş yelpazeli bir tüketici kitlesine ulaşma imkanı sağlanır.
 • Müşteri beklentileri özelinde yapılan analiz çalışmalarıyla açık ve net bulgular elde edilir ve neticede başarı artışı sağlanır.
 • Kişiselleştirilmiş reklam çalışmalarında daha yüksek başarı elde edilir.
 • Sepetten geri dönüşler minimize edilir.
 • Müşteriler hakkında ulaşılan doğru veriler sayesinde tüketici beklentileri eksiksiz karşılanır.

En Etkili Remarketing Yöntemleri Nelerdir?

Remarketing veya yaygın adıyla yeniden pazarlama hakkında merak konusu başlıkları geride bıraktır. Bu başlık altında ise en etkili remarketing yöntemlerine mercek tutacağız. Efektif bir yeniden pazarlama stratejisi kurgulamak için başvurulabilecek beş farklı yöntem söz konusudur. Bu yöntemleri başlıklar halinde sıralamak gerekirse;

 • Standart Remarketing
 • Dinamik Remarketing
 • Arama Ağı ile Remarketing
 • Video ve Görsel İçerikle Remarketing
 • Müşteri Listesi Kullanarak Remarketing

Retargeting (Yeniden Hedefleme) Nedir?

Çevrim içi pazarlamada birbirinden farklı pek çok yaklaşım söz konusu. Retargeting veya uygulamadaki adıyla yeniden hedefleme, çevrim içi pazarlamada yaygın kullanılan yaklaşımlar arasında yer alır. Retargeting, belirli bir sayfayı ya da bağlantıyı ziyaret etmiş kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, bu kişilerde satın alma davranışı gelişmesini sağlayan pazarlama yaklaşımıdır.

Yeniden hedefleme çalışmalarıyla birlikte başarılı ve en önemlisi sürdürülebilir sonuçlar elde etmek mümkün. Fakat bu sonuca ulaşabilmek için kusursuz bir retargeting çalışması kurgulanmalı ve eksiksiz uygulanmalıdır. Yeniden hedefleme yaklaşımında tüketici davranışları belirleyicidir. Zira retargeting yaklaşımını efektif bir biçimde uygulayabilmek için tüketicilerin belirli davranışlarını isabetli bir şekilde tespit etmek gerekir. Bunlar:

 • Ürün veya hizmet gereksinimini karşılamak için genellikle dijital platformları tercih eden tüketicilerin, satın alma eylemini hangi web siteleri üzerinden gerçekleştirdikleri,
 • Ziyaret ettikleri sayfalarda ne kadar zaman harcadıkları ve bu süreçte hangi tür ürünleri inceledikleri,
 • Hangi bağlantılara tıkladıkları.

Retargeting Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır?

Çevrim içi kanallardan alışveriş yapan tüketicilerin önemli bir kısmı, herhangi bir e – ticaret sitesini ziyaret ettiğinde ürün satın almadan siteyi terk eder. Retargeting, ürün inceleyen ve fakat satın alma davranışı göstermeyen bu tüketicilerin kazanılması ve müşteriniz olması adına başvurulan, yaygın ve etkili bir dijital pazarlama modelidir.

Yeniden hedefleme (retargeting) ile ilgili geçmişte teknik bir çalışma yapmışsanız, ziyaretçileriniz e – ticaret sitenizi yeniden ziyaret ettiğinde reklamları görür ve sayfanızda bulunan reklamlarla beraber sitenizi ziyaret etmiş olarak sistemde kaydedilir. Bir çerez üzerinde toplanan ve tekrar hedeflenmiş olarak ziyaretçiye gösterilen reklamlar, tüketicilerin birer müşteriye dönüştürülmesi amacını taşır.

Yeniden Hedeflemenin (Retargeting) Üç Türü

Yeniden hedefleme yaklaşımında hakim üç farklı türden söz edebiliriz. Bunlar; içerik bazlı yeniden hedefleme, potansiyel müşteri kazanma bazlı yeniden hedefleme ve doğrudan satın almaya yönelik yeniden hedefleme şeklinde adlandırılabilir. Şimdi, yeniden hedeflemede (remarketing) başvurulan üç türü ayrı başlıklar halince inceleyelim.

İçerik Bazlı Yeniden Hedefleme

İçerik bazlı yeniden hedefleme kapsamında düzenlenen reklamlar, ziyaretçilerinizin e – ticaret sitenizde yayınlanmış faydalı bir içeriğe yönlendirilmesi esasına dayanır. Dolayısıyla, satılması gereken bir ürün veya kayıt olunması gereken bir sistem mevcut değildir. Yeni bir içerik yayımladığınızda ziyaretçilerinizi kaybetmediğinizden emin olmak adına bu yaklaşımı benimseyebilirsiniz.

Potansiyel Müşteri Kazanma Bazlı Yeniden Hedefleme

Potansiyel müşteri kazanma bazlı yeniden hedefleme yaklaşımı geçmişte oldukça popüler bir yaklaşımdır. Güncellemelerle birlikte etkisini zamanla kaybedeceği öngörülen bu yaklaşım hala popülerliğini korumakta. İçerik güncellemesinde bulunmak, markanız için potansiyel müşterilerin belirlenmesinde en efektif ve sonuç odaklı yollardan biridir.

Potansiyel müşteri kazanma bazlı yeniden hedefleme yaklaşımında, reklamın içinde bir uygulamanın veya programın belirli bir süre kullanılmasına olanak tanıyan ücretsiz bir indirme formuna direkt bağlantı sayfası verilebilir veya kullanıcıların e – postanıza ilişkin bülten aboneliğine kayıt olmasını sağlayan bir yönlendirme sayfa linkini içerebilir.

Doğrudan Satın Almaya Yönelik Yeniden Hedefleme

Doğrudan satın almaya yönelik yeniden hedefleme yaklaşımı ile verilen reklamlar, tüketicilerin “ürün satın alma” sayfanızı yeniden ziyaret etmesi amacı taşır. Reklamlara tıklayan tüketicilerin ürünlerinizi satın almasını teşvik etmek hedeflenir. Sonuç olarak, tüketiciler yalnızca ürününüzü incelemez; bir sonraki aşamaya yani satın alma evresine de adım atarlar.

Ayrıca, belirli bir ürününüzü satın alan müşterileriniz için çeşitli hediyeler verebilirsiniz. Örneğin indirim kuponu sağlayabilirsiniz. Bir başka alternatifse, e – ticaret sitenizi ziyaret etmiş, fakat herhangi bir ürün satın almadan siteden ayrılmış ziyaretçilerinize, sitenizi tekrar ziyaret etmeleri halinde indirimli ürünlerden satın almalarını teklif edebilirsiniz.

Google Reklam Remarketing ve Retargeting Hizmetleri

Remarketing (Yeniden Pazarlama) ve Retargeting (Yeniden Hedefleme), çevrim içi pazarlamada yaygın kullanılan, özellikle e – ticaret siteleri özelinde başarılı sonuçlar sağlayan efektif bir pazarlama yaklaşımıdır. Bu yaklaşımlarla elde edilen başarılı sonuçların uzun vadede sürdürülebilir olması içinse profesyonel uzmanlardan oluşan deneyimli Google reklam ajanslarına gereksinim duyulur.

Hizmet alınacak ajansın belirlenmesi, başarılı sonuçlar elde edilmesinde birincil etkendir. Google reklam ajanslarından, başarı, uzmanlık, deneyim ve yetkinlik kriterlerini karşılayan bir ajanstan yardım alındığında, Google reklam remarketing ve retargetin hizmetleri kapsamında elde edilebilecek başlıca kazanımlar ve avantajlar şunlardır:

 • Mevcut müşterilerin ticari sadakati artarken, potansiyel müşterilerde satın alma refleksi geliştirilir.
 • Etkileşim ve erişim düzeyinde artış sağlanır.
 • Marka bilinirliğiniz ve satış hacminiz optimum bütçeleme ile artar.
 • Asgari kaynak kullanımı ile azami ürün (satış) elde edilir.
 • Kişiselleştirilen ve özelleştirilen yeniden pazarlama stratejisi sayesinde dönüşüm oranı artar.
 • Yeni hedef kitleler belirlenerek bilinirlik artışı sağlanır.
 • Ürünleri inceleyen tüketicilerde satın alma eğilimi oluşturulur ve bu sayede potansiyel müşteri sayısı artar.
 • Hedef kitlenin ilgi alanları ve alışveriş refleksine dayalı oluşturulan efektif reklam malzemeleri ve iletiler sayesinde marka bilinirliği pekiştirilir.
 • Eski müşterilerle yeniden geliştirilen etkileşim ve oluşturulan sıkı iletişim sayesinde marka sadakati teşvik edilir.
 • E – ticaret sitenizi geçmişte ziyaret etmiş, satışa arz edilen ürünleri incelemiş ve satın almak istediği ürünler hakkında pazar araştırması yapma sürecinde bulunan tüketicilere firmanız hatırlatılarak, tüketicilerin satın alma kararına etki edilir.
 • Marka bilinirliği artırılır ve potansiyel müşterilerin zihninde kalıcı yer edinmeye katkı sağlanır.
 • E – ticaret sitenizde belirli bir ürünü araştırmış yahut satın almış müşterilere alternatif ürün veya hizmetler sunularak, satışta süreklilik kazanılmasına yardımcı olur.
 • Belirli bir ürün veya hizmete gereksinim duyan tüketicileri hedef alan bu reklam yaklaşımı sayesinde daha yüksek dönüşüm oranı elde edilir. Sonuçta ise reklam bütçesi maksimum verimle kullanılmış, marka kaynakları zarar görmemiş olur.

Dijital reklamcılık hizmetlerinde uzmanlaşmış personelleri marifetiyle hizmet veren bir Google reklam ajansı ile çalışmanın sayısız avantajlarından yalnızca birkaçını sıraladık. Tüm bu avantajlardan ve kazanımlardan eksiksiz yararlanmak için web sitemizi ziyaret edebilir; iletişim sekmemiz üzerinden tarafımızla iletişime geçerek ihtiyaç duyduğunuz alanlarda hizmet talep edebilirsiniz.

26 Haziran 2023