Cost Per Action Nedir, Nasıl Hesaplanır?

  1. Ana Sayfa
  2. Google Ads
  3. Cost Per Action Nedir, Nasıl Hesaplanır?
...
Cost Per Action Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Cost Per Action Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Cost Per Action (Tr: Eylem Başına Maliyet); reklam verenin, tüketicinin her bir eylemine karşılık ücret ödediği gelir modelidir. Cost Per Action modelinde ücretlendirme, önceden tanımlanan tüketici hareketleri baz alınarak belirlenir. Eylem Başına Maliyet modeline satış ve pazarlamanın yanı sıra marka bilinirliğini artırmak amacıyla da başvurulur.

Cost Per Action Nedir, Nasıl Hesaplanır

Ürün veya hizmet satın alan, üye olan, dosya indiren, içeriğinizde bulunan bağlantıları takip eden her bir kullanıcı Cost Per Aciton standardında “kazanç getiren müşteri” olarak adlandırılır. Çevrim içi pazarlamanın önemli aktörleri arasında yer alan Cost Per Action, pratikte kısa CPA şeklinde ifade edilir. Şimdi, CPA standardına dair merak konusu hususlara mercek tutalım.

CPA Açılımı Nedir?

CPA; Cost Per Action sözcüklerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulmuş bir kısa addır. Cost Per Action’ın Türkçe karşılığı ise Eylem Başına Maliyettir. CPA veya Eylem Başına Maliyet, çevrimiçi pazarlamada önemli yer tutan, lokomotif bir reklam modelidir. İçeriğimizde, Cost Per Action Nedir? sorusuna yanıt vermek suretiyle CPA hakkında araştırmaya konu başlıca hususları inceleyeceğiz.

→ Dikkat! İçeriğimizi detaylandırmadan önce belirtmemiz gerekir ki, CPA reklamları ile ilgili düzenlemelerin, optimizasyon çalışmalarının, süreç takibinin ve dijital pazarlamanın tüm kalemelerinin uzman marifetiyle yerine getirilmesi, reklam kampanyası düzenlemekle hedeflenen başarının elde edilmesi adına en doğru yaklaşım olacaktır.

CPA Nedir, Ne İşe Yarar?

CPA, özellikle e – ticaret özelinde başvurulan, efektif sonuçlar sağlamasıyla sevilen ve yaygın kullanılan bir reklam modeli türevidir. Bu model, tüketicilerin her bir edimine veya davranışına karşılık ödeme yapılması esasına dayanır. Yani CPA standardında reklam veren kişi, kullanıcıların gerçekleştirdiği her bir eylemi başına maliyetle karşılaşır.

İşletmelerin çevrimiçi pazarlama stratejilerini neden CPA üzerinden kurguladıklarını da incelemek gerekir. Çevrimiçi pazarlama kampanyası düzenlerken eylem başına maliyetle ödeme yapmak, avantajları ve etkileri bakımından tıklama başına maliyetle ödeme yapmaktan daha faydalıdır. Peki, gerçekten daha faydalı mıdır, eğer öyleyse bunu nasıl anlıyoruz?

Çevrimiçi satın alma işlemine dönüşüm adı verilir. Eylem başına maliyet, dönüşüm yani satın alma işlemi gerçekleştiğinde ödeme yapılması gereken reklamcılık standardıdır. Fakat tıklama başına maliyette, verilen reklama tıklandığında ödeme yapılması gerekir. Dolayısıyla, dönüşümler referans alınarak ödeme yapılan CPA, tıklama karşılığında ödeme yapılan tıklama başına maliyete göre çok daha avantajlıdır.

CPA (Cost Per Action) Mekanizması Nasıl Çalışır?

CPA yani Cost Per Action, dijital pazarlamanın önemli aktörlerindendir. E – ticaret faaliyetlerinde bulunan işletmelerce yaygın kullanılan bu metrik Cost Per Sales şeklinde de ifade edilir. Aslında her iki metrik de yani hem CPA hem de CPS ortak bir amaca hizmet eder. Bu amaç, belirli bir hedefin gerçekleşmesi için harcanması gereken paradır. Her iki kavram da bu paranın miktarını belirlemek amacıyla kullanılan metriklerdir.

Dijital pazarlamada sıkça başvurulan bu metrikler; üyelik, ürün – hizmet satışı, kayıt olma, form doldurma vs. işlem ve eylemlerde kullanılır. Her bir işlem veya eylem için ortalama ne kadar harcandığını gösteren bu metrikler işletmelerin pazarlama faaliyetlerini daha efektif, verimli ve optimum düzeyde yürütebilmesine olanak tanır.

CPA Nasıl Hesaplanır?

Cost Per Action veya Eylem Başına Maliyete ilişkin merak edilen konuları inceledik. Şimdi, CPA değerinin nasıl hesaplandığını açıklayalım. CPA hesabı yapılabilmesi için öncelikle toplam harcama ve toplam harcama sonucunda elde edilen aksiyon (satış, form toplama, telefon çağrısı vs.) miktarı bilinmelidir. Bunlar bilindikten sonra, aşağıda yer alan formül yardımıyla CPA hesaplayabilirsiniz:

→ CPA = Maliyet/Aksiyon

Formülden de anlaşılacağı üzere CPA, maliyetin aksiyona bölünmesiyle elde edilir. Şimdi, formülü somutlaştırmak ve daha anlaşılır kılmak için örneklendirme yoluna gidelim. Örneğin kol saati satan bir internet sitesi için Google ADS üzerinden 15.000 TL’lik reklam bütçesi ayrılmış olsun. Reklam kampanyası karşılığında ise 100 adet kol saati satılmış varsayalım. Bu örnekten hareketle CPA değerini hesaplayalım:

CPA = Maliyet/Aksiyon olduğundan, maliyet ve aksiyon için ayrılan yerlere örneğimizde karşılık gelen değerleri yazalım. Bu durumda maliyet için 15.000; aksiyon içinse 100 yazmamız gerekir. Şu halde CPA değeri 15.000/100 =150’dir. Aynı firma bir de Facebook’ta 7000 TL’lik reklam kampanyası düzenlemiş ve karşılığında 350 adet satış yapmış olsun. Şu halde Facebook CPA değeri; 7000/350=20’dir.

Örneğimizde, Google ADS üzerinden düzenlenen reklam kampanyasında 150 CPA değerine; Facebook üzerinden düzenlenen reklam kampanyasında ise 20 CPA değerine ulaştık. Peki, bu iki CPA değerini nasıl yorumlayacağız. Satış yaptığımız saatlerin hepsini 1000 TL kabul edelim. Bu bilgilerden yola çıkarak, Google ADS ve Facebook reklamları kıyaslayalım:

  • Google ADS yardımıyla düzenlenen reklam kampanyasında harcanan her 150 TL (CPA) karşılığında 1000 TL değerinde ürün satışı yapılmıştır.
  • Facebook Reklam yardımıyla düzenlenen reklam kampanyasında harcanan her 20 TL (CPA) karşılığında 1000 TL değerinde ürün satışı yapılmıştır.

Google ADS üzerinden verdiğimiz reklam kampanyasında ürün başına 850 TL; Facebook Reklam üzerinden verdiğimiz reklam kampanyasında ise ürün başına 980 TL kar etmekteyiz. Şu halde, Facebook Reklam yardımıyla reklam kampanyası düzenlemek, Google ADS yardımıyla reklam kampanyası düzenlemekten daha karlı ve dolayısıyla avantajlıdır.

CPA Değeri Nasıl Azaltılır?

CPA değerini düşürmek için başvurulabilecek yegane bir yöntemden söz etmek mümkün olmadığı gibi belirli bir yöntemin kesin sonuç vereceğini ileri sürmek de söz konusu değildir. Ne var ki, değerin azaltılabilmesi için tercih edilebilecek iki farklı yoldan bahsedebiliriz. Bunlardan ilki, çevrimiçi pazarlamada uzmanlık, deneyim ve yetkinlik sahibi profesyonel bir ajanstan yardım almaktır.

CPA değerinin azaltılmasında tercih edebileceğiniz bir ikinci yöntemse kendi reklamlarınızı detaylıca analiz ederek farklı senaryolar ve stratejiler üretmenizdir. Özetle, CPA değerini kendiniz düşürmek istiyorsanız deneme yanılma yolunu tercih etmek durumundasınız. Ürün – hizmet satışınız ve hedef kitleniz özelinde onlarca strateji kurgulayarak CPA değerinizdeki olumlu – olumsuz değişimleri gözlemlemeli ve elde ettiğiniz bulgular ışığında CPA değerini azaltan faktörleri tespit etmelisiniz.

Reklamları başarılı, güzel ve iyi tasarlanmış landing page sayfasına yönlendirmek, mobil reklamlarda yeterince başarı elde edilemiyorsa masaüstü reklamlara yönelmek, internet sitesinin kampanya detayları için karmaşık olması halinde sosyal medya platformları aracılığıyla talep yönetmek gibi çeşitli ve çok sayıda stratejiden söz etmek mümkün.

CPA ve diğer metrikleri optimize etmek, en ideal durumda sabitlemek için çok sayıda parametrenin ve faktörün gözetilmesi, raporların dikkatle incelenmesi gerekir. Bu bakımdan, CPA değerinin optimize edilerek en ideal duruma getirilmesi ve düzenlenen reklam kampanyalarından maksimum verim elde edilmesi için başarılı ve uzman bir çevrimiçi pazarlama ajansından yardım almak, oldukça faydalı olacaktır.

Dijital Pazarlamada Profesyonel Desteğin Önemi

CPA vb. metriklerin ortak amacı, minimum kaynakla maksimum sonuç verecek çevrim içi pazarlama stratejisinin belirlenmesidir. Bu metrikler kendi içinde farklı işlevlere sahip olsa da temelde bu ortak amaç üzerinde birleşir. Fakat özellikle belirtmek gerekir ki, başarılı bir çevrim içi pazarlama stratejisi kurgulanabilmesi için profesyonel yardım almak, oldukça yararlı ve bazı durumlarda kaçınılmazdır.

26 Haziran 2023