Progmatik Reklamcılık Nedir?

 1. Ana Sayfa
 2. Google Ads
 3. Progmatik Reklamcılık Nedir?
...
Progmatik Reklamcılık Nedir?
Progmatik Reklamcılık Nedir?

Reklam teknolojileri aracılığı ile oluşturulan pragmatik reklamcılık günümüzün değişen alışkanlıkları arasında yer almaktadır. Dijital teknolojilerin sıklıkla kullanıldığı günümüzde reklam verenler internet kanalları üzerinden bu çalışmaları sürdürmektedir.

Geleneksel yöntemlere eklemlenen yeni uygulamalar sayesinde tüketiciler için ürün ve hizmet sunumları yapılabilmektedir. Dijital reklam satın alan veya satanların yararlandığı reklam teknolojileri progmatik reklamcılığın çalışma alanıdır.

Progmatik Reklamcılık Nedir

Pragmatik reklamcılığı ilgilendiren reklam gösterimlerini süresi de bir saniyeden daha kısa olurken otomatik adımlarla sürecin ilerlediği görülür. Kitlelere reklam sunulacağı zaman en etkili olanların tespit edilerek sunuma sokulması söz konusu olur.

Progmatik reklamcılıkta yapay zeka teknolojileri kullanılır. Otomatik bir reklam satın alma modeli olan progmatik reklamcılık geleneksel yöntemlerin dışında gerçekleştirilir. Bu reklamcılık diğer reklam satın alma modellerinden farklıdır. Farklı platformlardan oluşan bu reklamcılık türünde yayıncı, reklam veren ve ticaretin gerçekleştiği taraf söz konusudur. Türkiye genelinde dijital reklamların büyük bir kısmı bu yolla verilmektedir.

Progmatik Reklam Satın Alma

Progmatik reklam satın alma işlemi yapılırken tüketiciler bir yayıncının web adresine tıklar. Daha sonra söz konusu yayıncı başlık teklifi sunar. Buna ilaveten en az bir SSP vasıtası ile reklam gösterimi de açık artırmaya sunulur.

Bu işlemlerin ardından da DSP kampanya stratejilerini içeren ve reklam veren adına gösterime yönelik teklifini iletir. Bu teklifin kapsamında bütçe, reklam materyalinin boyutları ve benzer faktörler yer alır.

Yayıncının otomatik olarak atayacağı gösterimler kazanan teklif verene iletilir. Bu durumda yayına alınan reklam anında web sitesinde görünebilir. Progmatik reklamcılıkta çok sayıda terim kullanılır. Bu terimlerin anlamları ve işlevleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

DSP Nedir?

DSP olarak adlandırılan talep tarafı platformu reklam verenleri ilgilendiren progmatik bir yazılım olarak karşımıza çıkar. DSP’ler sayesinde marka ve ajansların hangi gösterimleri ne fiyata alacağının anlaşılması sağlanır.

Kitleler seçileceği zaman reklam verenlerin bazı kriterlere göre bu seçimi yapması kolaylaşır. Reklam verenleri ilgilendiren ve kitle seçimine yön veren bazı kriterler aşağıdaki gibidir:

 • Demografi,
 • Alışveriş modelleri,
 • Gezinme davranışları.

SSP Nedir?

Tedarik tarafı platformunun kısaltılmışı olan SSP, progmatik bir yazılım olurken bu yazılım sayesinde yayıncılar reklam değişimleri üzerinden reklam gösterimlerini satarken sorun yaşamaz. SSP’ler sayesinde şu işlemler kolaylaşır:

 • Yayıncılar aynı anda birden fazla reklam değişimi şansı yakalar,
 • Yayıncıları talep tarafı platformuna ve ağa bağlar.

RTB Nedir?

RTB olarak adlandırılan gerçek zamanlı teklif, reklamları progmatik olarak satın almaya yarar. Bir gösterimin olması halinde reklam verenin açık artırmaya katılabilmesi RTB sayesinde olur.

Tekliflerin açık artırmayı kazanması durumunda reklamlar yayıncının sitesinde derhal görülebilir. Bu uygulama verim sağlarken reklam verenler RTB sayesinde ilgili envantere odaklanabilir.

 

 • Başlık Teklifi

 

Yayıncıların birden fazla talep kaynağından teklif isteyecekleri durumda ve bunu aynı anda gerçekleştireceklerse açık artırma yapabilmek için tekliflerini reklam sunucularına göndermeleri gerekir. Başlık teklifi teknolojisi sayesinde bu işlemler kolaylıkla yapılabilir.

Reklam sunucusunun görevi kazananı belirlemek olurken sitede reklamın oluşturulması da reklam sunucusunu ilgilendirmektedir.

 

 • Reklam Değişimi

 

Reklam değişimi, çevrim içi bir pazar yeri olarak tanımlanabilir. Reklam verenler, ajanslar, talep tarafı platformu, yayıncılar, tedarik tarafı platformu reklam envanterine teklif iletebilir. Reklam envanteri RTB kullanan çeşitli yayıncılardan gelir. Bu tür bir durumla karşılaşıldığında reklam verenler teklif verme sürecine katılır. Fiyatı belirleyen reklam verenler reklamların nerede görüneceğini de bu sayede öğrenebilir.

Görüntülü Reklam ve Pragmatik Reklamcılık Farkı

Görüntülü reklamlar progmatik reklamcılık aracılığı ile dolaşıma sokulabilir. Dijital reklam olarak görüntülü reklamlardan da söz edilebilir. Bununla birlikte her görüntülü reklamın progmatik olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Progmatik reklamcılığın sunduğu avantajlar fazladır. Gerçek zamanlı ölçüm ve optimizasyon elde etmek isteyen reklam veren açısından progmatik reklamcılığın avantaj sunduğu görülür.

Bunun yanı sıra reklam veren hedeflediği pazarlama erişimini ve verimi progmatik reklamcılık sayesinde elde edebilir. Bu açıdan konu ele alındığında geleneksel reklamcılıkta fiyat teklifi oluşturulması ve müzakere süreçleri için zaman ayırmak gerekir.

Progmatik reklam açısından bu sürecin yönetilmesi daha pratik ve kısadır. Gerçek zamanlı olarak iletilebilen teklifleri reklam verenlerin hızlı bir şekilde satın alıp yerleştirebilmesi mümkündür.

Reklam verenlerin avantajları arasında çeşitli pazarlama sinyalleri aracılığı ile kitlelere erişebilme imkanı da yer alır. Bu sayede kitlelere farklı cihazlarda yer alan alışveriş ve tarama etkinlikleri gibi pazarlama sinyalleri yolu ile ulaşılabilir.

Reklamların toplu olarak satın alınabildiği geleneksel medyada envanter ve yerleştirme üzerinde kontrol sağlamak reklam veren açısından zordur. Progmatik reklamcılıkta ise reklam veren açısından reklamın nerede görüneceği net olarak bilinir. Bu sayede reklamın ilgili olduğu marka ortamlarında daha fazla gösterileceğinden de emin olabilir.

Progmatik Reklamcılığın Zorlukları

Geleneksel reklamcılık ile progmatik reklamcılık arasında bazı temel farklar olurken avantajlar ve dezavantajlar bakımından da konu incelenebilir. Progmatik reklamcılığın sağladığı avantajlar ele alındığında reklam veren açısından birçok faydalı sonuç elde edildiği görülür.

Bununla birlikte bazı zorluklarının olması progmatik reklamcılıkla ilgili olarak bilinmesi gerekenler arasında yer alır. Metalaşma, öğrenmenin zor olması ve şeffaflık progmatik reklamcılığın zorlukları arasında yer alır. Bununla birlikte verimlilik, erişim ve hesap verilebilirlik konusunda progmatik reklamcılığın gözle görülebilen avantajları olduğu da aşikardır.

Progmatik Reklam Nasıl Yayınlanır?

Progmatik reklam yayınlama sürecinde öncelikle yeni ürün keşifleri tamamlanmalıdır. Satış artırma kampanyalarının da takip edilmesi gerekirken hedefler belirlenmelidir. Reklam türleri seçileceği zaman farklı alternatifler üzerinden karar verilebilir. Bunlar için verilebilecek bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

 • Görüntülü reklamlar,
 • Video reklamları,
 • Uygulama içi reklamları.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra da DSP ayarlanır. Ayarlama işlemi yapıldıktan sonra en düşük maliyeti elde etmek ve etkili ve verimli bir reklam sürecine dahil olmak için birçok bileşenin değerlendirilmesi zorunludur.

CPM teklifleri değerlendirilirken en düşük maliyetli reklam türlerinin görüntülü reklamlar olduğu anlaşılmaktadır. Buna ilaveten en yüksek maliyetli reklam türü ise video reklamları olarak karşımıza çıkar. Progmatik reklamcılığı ilgilendiren önemli konular arasında istatistiksel raporlandırmalar yer alır. Bu raporlar sayesinde genel harcamaların yanı sıra dönüşümlerin anlaşılması da kolaylaşmaktadır.

CTR, CPC raporları sayesinde kampanyanın etki gücü ve reklam materyalinin başarısı kampanya sürerken tespit edilebilir. Elde edilen bu verilerin sunacağı en önemli avantaj ise kampanyayı optimize edilebilir hale getirmektir. Bu sayede güncellemeler yapılmak sureti ile kampanya çalışmasına devam edilebilecektir.

Bu reklamcılık ölçülebilir olması bakımından da işlevseldir. Gösterimlerin yanı sıra tıklamalar ve işlemler aracılığı ile progmatik reklamcılık ölçülebilir. İşletmenin sahip olduğu temel performans göstergeleri KPI olarak adlandırılır ve bu göstergelerin önemli bir özelliği de ölçülebilir olmasıdır.

Progmatik Reklamcılık Türleri Nelerdir?

Progmatik reklamcılık türleri incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılır:

 • Açık pazar yerleri,
 • Özel pazar yerleri,
 • Preferred Deals.

RTB olarak da bilinen açık pazar yerleri reklam alanının yanı sıra gösterimler için tekliflerin iletildiği bir reklamcılık türü olarak karşımıza çıkar. Sadece davetiye için kullanılan progmatik reklamcılık türü ise özel pazar yeri olarak adlandırılır. Reklam satıcıları veya yayıncılar arasında yapılacak iş birliği yerleştimeler veya gösterimleri ilgilendirdiğinde preferred deals progmatik reklam türünden söz edilmiş olur.

28 Kasım 2023