Google Reklam Veri Analizi ve Raporlama Hizmetleri

 1. Ana Sayfa
 2. Google Ads
 3. Google Reklam Veri Analizi ve Raporlama Hizmetleri
...
Google Reklam Veri Analizi ve Raporlama Hizmetleri
Google Reklam Veri Analizi ve Raporlama Hizmetleri

Google Reklam Veri Analizi ve Raporlama, özellikle dijital pazarlama kanalını aktif kullanan; Google Reklam ve SEO dahil olmak üzere çevrim içi reklam ve trafik kazanımı sunan stratejilere sıkça başvuran işletmelerin periyodik aralıklarla yapması yahut uzmanlardan yardım alması gereken, mevcut durumu optimize ederek hedeflere daha kısa sürede ulaşmayı sağlayan önemli bir çalışmadır.

Google Reklam Veri Analizi ve Raporlama Hizmetleri

Küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere tüm işletmeler, dijital pazarlamalarına daha isabetli yön vermek ve başarılı sonuçlara ulaşmak amacıyla dijital analitikten, veri analizinden ve raporlama çalışmalarından yararlanmalıdır. Ancak bu sayede mevcut müşteri ve kullanıcı değerini artırabilir; finansal hedeflerini sorunsuz bir şekilde gerçeğe dönüştürebilirler.

Nitekim Trendyol, Getir, Meta vb. ölçekteki şirketler, mevcut durumları hakkında gerçekçi ve somut bilgilere ulaşmak ve yeni girişimlerini güçlendirmek amacıyla dijital analiz araçlarından ve uzmanlarından sürekli ve sistematik bir şekilde yararlanır. Müşteri deneyimi, dijital pazarlama faaliyetlerinde ikame edilemez bir yere sahip olup, bu deneyimi olabildiğince maksimize etmek için dijital analiz alternatifsiz bir yer tutar.

Dijital Analizde Kullanılan Veriler Nelerdir?

Belirli bir işletmenin çevrim içi oluşumlarının tamamı, dijital analiz için gerekli verilerin sağlandığı mecralardır. İnternet sitesi verileri, işletmelerin internet sitelerini ziyaret eden kullanıcı ve/veya müşterilerin ne yaptıklarını, nasıl davrandıklarını tespit etmeye yardımcı olur. Bir diğer ifadeyle, ziyaretçilerin demografik yapısı, etkileşim durumu, dönüşüm oranı ve trafik gibi analize konu veriler için internet siteleri kullanılır.

İşletmelere ait internet sitesi verileri sayesinde, ziyaretçilerin internet sitesi performansına ve içerikleriyle alakalı bilgilere de ulaşılabilir. Bu nedenle internet sitesi, ziyaretçilerin hangi anahtar kelimeyi kullanarak ilgili sayfaya eriştiği, kaç sayfayı gezdiği, bulunduğu sayfada ne kadar süreyle kaldığı gibi çok sayıda analiz edilebilir ve iyileştirilebilir verilere ulaşmaya yardımcı olur.

Web sitesi kullanılarak elde edilen veriler değerlendirilir; analiz araçları yardımıyla eksiklikler tespit edilerek optimize edilmesi gereken alanlar somut bir şekilde belirlenebilir. Dijital analiz için veri desteği sağlayan bir başka mecra ise dijital pazarlamadır. Dijital pazarlama verileri de mevcut durumun geliştirilebilmesi ve geleceğe isabetli bir şekilde yön verilebilmesi adına yararlanılan, oldukça önemli verilerdir.

Dijital reklam verileri ise arama motoru reklamları, görüntülü reklamlar, ürün reklamları ve sosyal medya reklamları gibi reklam kampanyalarından elde edilen verilerdir. Odağında anahtar kelime bulunan bu tür reklam kampanyalarından edinilen veriler sayesinde kullanıcı niyeti daha keskin sınırlar içerisinde tespit edilebilir ve duruma uygun şekilde aksiyon alınmasına yardımcı olur.

Bir diğer veri kaynağı ise sosyal medya platformlarıdır. Sosyal medya verileri; potansiyel müşterilerin sosyal medya kullanımına ilişkin verilerdir. Sosyal medyada paylaşılan içerikler ve içerik türleri ile etkileşim ve dönüşümleri neticesinde elde edilen verilerden oluşan sosyal medya verileri, dijital analiz çalışmalarında mutlaka kullanılmalıdır.

Dijital analizde başvurulan bir diğer veri kaynağı ise SEO yani arama motoru optimizasyonudur. SEO verileri, arama motoru optimizasyonu sürecinde elde edilen verileri ifade eder. İnternet sitesi ve sosyal medya SEO çalışmalarına başlamadan önce, süreç içinde ve süreç sona erdikten sonra olmak üzere üç grupta toplanan bu veriler; içerik, teknik, rekabet ve itibar odaklı bilgiler sunar.

Dijital Pazarlama, Google Reklam ve SEO Analizi Araçları

Dijital pazarlama stratejinize yön vermek; başarılı bir kurgu belirlemek suretiyle hedeflerinize daha kısa sürede, minimum maliyetle ve maksimum kazanımla ulaşmak için Google Reklam ve SEO analizi için yardım alabileceğiniz çeşitli araçlar mevcut. Aşağıda tablo yardımıyla gösterilen bu araçların bazıları ücretsiz kullanılabilirken bazılarında tam özellik kullanımı için ücret talep edilmekte.

Dijital Pazarlama (Google Reklam ve SEO Çalışmalarında Kullanılabilecek Yardımcı Araçlar

Google Analytics

Plerdy

Ruler Analytics

Crazy Egg

SEMrush

Woopra

Adobe Analytics

KissMetrics

HubSpot

Owox

Amplitude Analytics

Clicky

Ahrefs

Pardot

Fathom

MixPanel

Hotjar

Buffer

Funnel.io

The AdWords

Google Trends

Emarsys

Leadfeeder

Heap Analytics

BuzzSumo

Meta Business

Looker

Cyfe

Oracle Analytics

Pinterest Analytics

Matomo

Klipfolio

Adverity

Twitter Analytics

Oribi

Optimizely

Woopra

LinkedIn Analytics

Crowdbooster

YouTube Analytics

! Önemli ! Tabloda yer alan araçların her biri, ideal kullanım için bilgi, uzmanlık ve hakimiyet gerektirir. Bahse konu araçların efektif bir biçimde kullanılabilmesi ve araçlar yardımıyla elde edilen verilerin doğru okunarak kusursuz bir veri analizi yapılabilmesi için uzman yardımına ihtiyaç duyulur. Aksi takdirde, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle zaman, enerji ve maddi kayıp yaşanması olasıdır.

Dijital Pazarlama Stratejinizi 12 Adımda Güçlendirin!

İşletmenizin daha rekabetçi bir dijital kimliğe sahip olması, geleceğe ilişkin finansal hedeflerinizi olabildiğince erken başarmanıza yardımcı olur. Zira başarıyla kurgulanmış ve eksiksiz yerine getirilmiş bir dijital pazarlama stratejisi sayesinde hedef kitle ile sıkı ilişkiler geliştirilebilir; satış hacmi ivmeli bir yükselişle artırılabilir ve marka kimliği üzerinde büyük bir bilinç oluşturulabilir.

Yatırım kaynaklarınızı efektif bir biçimde kullanabilmek, maksimum performans ve verim elde ederek, her yönüyle optimum bir çevrim içi pazarlama serüveni geçirebilmek için gereksinim duyabileceğiniz 12 adımı sizlerle paylaştık. Söz konusu adımların hangilerinde başarılı, hangilerinde gelişim kaydedilmesi ve hangilerinde başarısız olunduğunu not ederek performansınızı maksimize edebilirsiniz.

 

 • Duygu Analizi

 

İşletmenizin faaliyet gösterdiği pazar ve/veya sektörün, hedef tüketici grubunuzun ve işletme personelinizin duygularını her zaman için gözetin. Geleceğe ilişkin kararlarınızı alırken kötü bir sürprizle karşılaşmamak için duygu faktörünü göz ardı etmeyin.

 

 • Topluluk Araştırması

 

Hedef tüketici grubunuzun hangi mecralarda vakit geçirdiğini tespit edin. Bu tespit, gelecekte düzenleyeceğiniz reklam çalışmalarında hangi platformlara daha fazla reklam kampanyası düzenlemeniz gerektiğini belirlerken yardımcı olacak fikirler sunacaktır.

 

 • Rekabet Analizi

 

Faaliyet alanınızda hizmet gösteren ve/veya ürün satan işletmeleri belirleyin. Tespit ettiğiniz bu işletmelerin performanslarını inceleyin; odak noktalarını tespit edin, müşterilerle nasıl iletişim kurduğuna dikkat edin.

 

 • Kriz Raporu Düzenleyin

 

Gelecekte yaşanması olası krizlerin neler olabileceğini düşünün ve buna yönelik esnek bir rapor düzenleyin. Öngördüğünüz krizlerin yaşanması halinde nasıl bir aksiyon alınması gerektiğine de yine aynı raporda yer verin.

 

 • Trend Takibi

 

Hedef tüketici kitlenizin hangi trendlerden etkilendiğini, takip ettikleri trendleri, davranışlarına yön veren faktörleri ve hareket noktalarını belirleyin. Bu sayede içerik stratejinizi kurgulardan isabetli verilere sahip olacaksınız.

 

 • İlgi Analizi

 

Hedeflediğiniz müşteri grubunun ilgi alanlarının neler olduğunu, nelere ve ne zaman ilgi duyduklarını belirleyin. Müşterilerinize yönelik yeni girişimlerinizi ise bu veriler ışığında şekillendirin.

 

 • Müşteri İlişki Yönetim Standardı

 

Müşterilerinizin size, işletmenize veya sektöre dair şikayet ettiği, problem olarak ileri sürdüğü ve değişmesini istediği konuları tespit edin. Müşteri ilişkilerini yönetirken oluşturacağınız standardı ise bu tespitleriniz çerçevesinde şekillendirin.

 

 • Geçmiş Analizi

 

İşletmenizin geçmişten bugüne değin gelişimini, özellikle dijital kanallardaki serüvenini periyodik aralıklarla inceleyin. İnternet sitesi yanı sıra sosyal medya platformlarındaki duruma dair analizler yapın ve optimize edilmesi gereken alanları belirleyin.

 

 • Mevcut Durum Değerlendirmesi

 

Belirli aralıklarla mevcut durum değerlendirmesi yapın. Ancak bu sayede geleceğe yönelik daha isabetli ve kararlı adımlar atabilirsiniz. Sahip olduğunuz malvarlığı değerlerinin yanı sıra işletmenizi farklı kılan soyut unsurları, yetkinlik durumunuzu, becerilerinizi ve personelinizi de bu değerlendirmenin içine dahil edin.

31 Ağustos 2023